Privacybeleid

Het volgende is het privacybeleid van Google, dus daarmee zal ik op mijn blog implementeren via e-mailadres [email protected].

Laatst gewijzigd: 1 maart 2012 (bekijk gearchiveerde versies)

Er zijn veel verschillende manieren waarop u onze diensten kunt gebruiken - om informatie te zoeken en te delen, om te communiceren met andere mensen of om nieuwe inhoud te maken. Wanneer u informatie met ons deelt, bijvoorbeeld door een Google-account aan te maken, kunnen we die diensten nog beter maken - om u meer relevante zoekresultaten en advertenties te tonen, u te helpen contact te leggen met mensen of delen met anderen sneller en gemakkelijker te maken. Terwijl u onze diensten gebruikt, willen we dat u duidelijk begrijpt hoe we informatie gebruiken en de manieren waarop u uw privacy kunt beschermen.

Ons privacybeleid legt uit:

We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden, maar als u niet bekend bent met termen als cookies, IP-adressen, pixeltags en browsers, lees dan eerst over deze belangrijke termen. Uw privacy is belangrijk voor Google, dus of u nu nieuw bent bij Google of een langdurige gebruiker, neem de tijd om onze praktijken te leren kennen - en als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen informatie om betere diensten te bieden aan al onze gebruikers - van eenvoudige zaken zoals de taal die u spreekt, tot meer complexe zaken zoals welke advertenties u het meest nuttig vindt of wie voor u online het belangrijkst is.

We verzamelen informatie op twee manieren:

Hoe we de verzamelde informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen uit al onze diensten om deze te bieden, te onderhouden, te beschermen en te verbeteren, om nieuwe te ontwikkelen en om Google en onze gebruikers te beschermen. We gebruiken deze informatie ook om u aangepaste inhoud te bieden - zoals het tonen van meer relevante zoekresultaten en advertenties.

We kunnen de naam die u opgeeft voor uw Google-profiel gebruiken in al onze diensten die een Google-account vereisen. Bovendien kunnen we eerdere namen die aan uw Google-account zijn gekoppeld, vervangen zodat u consistent wordt vertegenwoordigd in al onze diensten. Als andere gebruikers al uw e-mailadres of andere informatie hebben die u identificeert, kunnen we ze uw publiekelijk zichtbare Google-profielinformatie laten zien, zoals uw naam en foto.

Wanneer u contact opneemt met Google, kunnen we een record bijhouden van uw communicatie om te helpen bij het oplossen van eventuele problemen die u kunt tegenkomen. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze diensten, zoals het op de hoogte stellen van u van aankomende wijzigingen of verbeteringen.

We gebruiken informatie die is verzameld via cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, om uw gebruikerservaring te verbeteren en de algehele kwaliteit van onze diensten. Bijvoorbeeld, door uw taalvoorkeuren op te slaan, kunnen we onze diensten in de door u gewenste taal weergeven. Bij het tonen van op maat gemaakte advertenties zullen we geen cookie of anonieme identificatiemiddelen koppelen aan gevoelige categorieën, zoals die gebaseerd zijn op ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

We kunnen persoonlijke informatie uit de ene dienst combineren met informatie, inclusief persoonlijke informatie, uit andere Google-diensten - bijvoorbeeld om het delen van zaken met mensen die u kent gemakkelijker te maken. We zullen DoubleClick-cookie-informatie niet combineren met persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij we uw toestemming hebben.

We zullen uw toestemming vragen voordat we informatie gebruiken voor een ander doel dan die welke in dit privacybeleid zijn uiteengezet.

Google verwerkt persoonlijke informatie op onze servers in veel landen over de hele wereld. We kunnen uw persoonlijke informatie verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont.

Transparantie en keuze

Mensen hebben verschillende privacyzorgen. Ons doel is om duidelijk te zijn over welke informatie we verzamelen, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over hoe deze wordt gebruikt. U kunt bijvoorbeeld:

U kunt ook uw browser instellen om alle cookies te blokkeren, inclusief cookies die zijn gekoppeld aan onze diensten, of om aan te geven wanneer een cookie door ons wordt ingesteld. Het is echter belangrijk te onthouden dat veel van onze diensten mogelijk niet goed werken als uw cookies zijn uitgeschakeld. Bijvoorbeeld, we kunnen uw taalvoorkeuren mogelijk niet onthouden.

Informatie die u deelt

Veel van onze diensten stellen u in staat informatie te delen met anderen. Bedenk dat wanneer u informatie openbaar deelt, deze door zoekmachines kan worden geïndexeerd, inclusief Google. Onze diensten bieden verschillende opties om uw inhoud te delen en te verwijderen.

Toegang tot en bijwerken van uw persoonlijke informatie

Telkens wanneer u onze diensten gebruikt, streven we ernaar u toegang te bieden tot uw persoonlijke informatie. Als die informatie onjuist is, streven we ernaar u manieren te geven om deze snel bij te werken of te verwijderen - tenzij we die informatie moeten bewaren voor legitieme zakelijke of wettelijke doeleinden. Bij het bijwerken van uw persoonlijke informatie kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op uw verzoek kunnen ingaan.

We kunnen verzoeken afwijzen die onredelijk repetitief zijn, onevenredige technische inspanning vereisen (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw systeem of het fundamenteel wijzigen van een bestaande praktijk), het privacy van anderen in gevaar brengen of buitengewoon onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die zich op back-up tapes bevindt).

Waar we informatie toegang en correctie kunnen bieden, zullen we dit gratis doen, tenzij dit een onevenredige inspanning zou vergen. We streven ernaar onze diensten te onderhouden op een manier die informatie beschermt tegen accidentele of kwaadwillige vernietiging. Daarom kunnen we na het verwijderen van informatie uit onze diensten niet onmiddellijk resterende kopieën van onze actieve servers verwijderen en kunnen we informatie niet verwijderen uit onze back-ups.

Informatie die we delen

We delen geen persoonlijke informatie met bedrijven, organisaties en individuen buiten Google, tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

We kunnen geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare informatie openbaar delen en met onze partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten sites. Bijvoorbeeld, we kunnen informatie openbaar delen om trends te laten zien over het algemene gebruik van onze diensten.

Als Google betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we blijven zorgen voor de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie en de betrokken gebruikers op de hoogte stellen voordat persoonlijke informatie wordt overgedragen of onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

Informatiebeveiliging

We werken hard om Google en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van informatie die we bewaren. In het bijzonder:

Toepassing

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Google Inc. en haar dochterondernemingen, inclusief diensten die worden aangeboden op andere sites (zoals onze advertentiediensten), maar exclusief diensten met afzonderlijke privacybeleidsregels die dit Privacybeleid niet opnemen.

Ons privacybeleid is niet van toepassing op diensten die worden aangeboden door andere bedrijven of individuen, inclusief producten of sites die aan u kunnen worden getoond in zoekresultaten, sites die Google-diensten kunnen bevatten of andere sites die zijn gekoppeld vanuit onze diensten. Ons privacybeleid dekt niet de informatieveiligheidspraktijken van andere bedrijven en organisaties die onze diensten adverteren en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties te serveren en aan te bieden.

Handhaving

We beoordelen regelmatig onze naleving van ons privacybeleid. We houden ons ook aan verschillende zelfregulerende kaders. Wanneer we formele schriftelijke klachten ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te ondernemen. We werken samen met de relevante regelgevende instanties, inclusief lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om eventuele klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens op te lossen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

Wijzigingen

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet verminderen zonder uw expliciete toestemming. We zullen eventuele wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer opvallende kennisgeving verstrekken (inclusief, voor bepaalde diensten, e-mailmelding van wijzigingen in het privacybeleid). We zullen ook eerdere versies van dit privacybeleid bewaren in een archief voor uw beoordeling.

Specifieke productpraktijken

De volgende kennisgevingen leggen specifieke privacypraktijken uit met betrekking tot bepaalde Google-producten en -diensten die u mogelijk gebruikt:

De inhoud van deze verklaring kan op elk moment naar ons oordeel worden gewijzigd. Als u vragen heeft over het privacybeleid van , kunt u contact met ons opnemen.